2010 december 16. (csütörtök) 17:47   
GYES változások 2015: tudjon meg mindent az új GYES és GYED szabályokról
Belföld

GYES változások 2015: tudjon meg mindent az új GYES és GYED szabályokról. Újra három évig járhat a gyermekgondozási segély (GYES), a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja fel - ismertette Halász János államtitkár, hangsúlyozva: a kormány átfogó szociális intézkedési tervet vezet be.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium parlamenti államtitkára az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításának expozéjában azt mondta: az indítvány a családok védelmét, a szociális biztonságot szolgálja.

Kiemelte, hogy a törvénymódosítással visszaállítják kettőről három évre a gyes folyósításának időtartamát. Ebből következik, hogy a gyermeknevelési támogatást újra a legkisebb gyermek hároméves korától lehet majd igénybe venni.

Halász János elmondta: a család és a munkavégzés összeegyeztetése érdekében szükséges, hogy a gyes mellett legfeljebb heti 30 óra munkát lehessen végezni (kivéve ez alól az otthoni munkát). Hozzátette: a gyes folyósítási idejének növelése a gyermekvállalási kedv ösztönzését célozza.

Az államtitkár kitért a lakásfenntartási támogatás átalakítására. Ennek értelmében a korábbi energiatámogatási rendszer alsó két jövedelmi kategóriájába tartozó mintegy egymillió háztartás továbbra is jogosult lesz a támogatásra. Halász János elmondta: a gáz- és távhőtámogatási rendszer megszűnésével egyszerűsödik a lakhatással összefüggő szociális ellátások rendszere, egyszersmind szélesebb körben részesülhetnek a támogatásban azok a rászorulók, akik egyéb fűtési nemeket használnak.

A jogosultsági jövedelemhatárt az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékában határozza meg a javaslat - ismertette Halász János, kitérve arra, hogy vizsgálni fogják a támogatást igénylők vagyoni helyzetét. Hozzátette: a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell nyújtani.

Az államtitkár elmondta: a kormány egységes közfoglalkoztatást vezet be, ezzel a rendelkezésre állási támogatás helyébe a bérpótló juttatás lép.

A bérpótló juttatás esetében a jogosultságot évente kell ellenőrizni, a támogatást a jövő év végétől csak annak folyósítják, aki a felülvizsgálatot megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni, vagy úgy, hogy az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt.

A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási támogatáséval, de új elem, hogy a jövőben az önkormányzat rendeletben írhatja elő, hogy a juttatásban részesülőnek rendben kell tartania a lakókörnyezetét.

Halász János a foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról összefoglalóan elmondta: a kormány célja, hogy minél több munkára képes ember dolgozzon, találja meg boldogulását ahelyett, hogy segélyre szorul.

Az indítvány további rendelkezéseit ismertetve közölte: csökkentenék a szociális szolgáltató intézmények adminisztrációs terheit, a közfeladatot ellátó személyek körét pedig kibővítenék az intézményi ellátás keretében foglalkoztatott ápolókkal, gondozókkal és szociális, mentálhigiénés munkatársakkal, továbbá a falu- és tanyagondnokokkal, megteremtve ezzel fokozott büntetőjogi védelmüket.

A törvénymódosítás - a gyermek bántalmazásának megakadályozása érdekében - bevezeti a felügyelt kapcsolattartást, amelynek keretében a bentlakásos intézményben vagy nevelőszülőnél élő gyermek és szülője a gyámhivatal határozatában meghatározott helyszínen találkozhatnak.

Rendelkezik a javaslat arról is - mondta Halász János -, hogy az anyasági támogatást minden Magyarországon tartózkodó, a terhesgondozáson résztvevő nőnek biztosítani kell, állampolgárságára tekintet nélkül. Ezenkívül a törvénymódosítás célul tűzi a családi napközik elterjesztését is. (fidesz.hu)