2011 január 10. (hétfő) 11:19   
NAV számlaszámok 2011-től: az APEH számlaszámok megváltoztak!
Belföld

NAV számlaszámok 2011-től: az APEH számlaszámok megváltoztak! Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) valamint a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) integrációja révén, 2011. január 1-től, a két szervezetből kialakított, Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el az egyesített feladatokat. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2011. január 1-jétől érvényes jegyzéke.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 87. § (2) bekezdésének értelmében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jogutód szervezete 2011. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezért a készpénzátutalási megbízásokon a „Számlatulajdonos számlaszáma, neve” mezőben található APEH megnevezés módosítása szükséges. Ennek megfelelően a hivatal intézkedik az új NAV elnevezést tartalmazó csekkek gyártásáról.

Az új csekkek bevezetése folyamatosan történik.  Mivel az átalakulás kapcsán a készpénzátutalási megbízásokon szereplő számlaszámok nem változtak, ezért a Magyar Posta Zrt. továbbra is elfogadja a korábbi APEH megnevezést tartalmazó csekkeket a befizetések teljesítésére.

Új csekk igénylése

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges készpénzátutalási megbízások egyszerűbb igénylésére szolgáló papír alapon benyújtható ezen az igénylőlapon.


Az új NAV számlaszámok listája

NAV adóztatási számlaszámok és adónemek 2011. január 1-jétől érvényes jegyzéke letölthető PDF-ben: Számlaszámok és adónemeik (2011.01.01-től) változásokkal V2.pdf (105KB)

Tájékoztatjuk, hogy az alábbi számlaszám és adónem jegyzékben a korábban (2010. december 4-étől 2010. december 31-éig) érvényes jegyzékhez képest történt változásokat kiemelten szerepeltetjük:

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren,

- számla (adónemkód) lezárása esetén eltérő (piros) színnel és áthúzással.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

1. NAV Társasági adó bevételi számla 10032000-01076019 Adónemkód: 101

2. NAV Személyi jövedelemadó beszedési számla 10032000-06056353 Adónemkód: 103

3. NAV Általános forgalmi adó bevételi számla

/Megjegyzés: a 104-es csoportos adónem, ezen belül:

- általános forgalmi adó 104

- könyvtári dokum. ÁFA visszatérítése 204/

10032000-01076868 Adónemkód: 104

4. NAV Egyszerűsített vállalkozói adó bevételi számla 10032000-01076033 Adónemkód: 115

5. NAV Rehabilitációs hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056281 Adónemkód: 119

6. NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 10032000-06056229 Adónemkód: 124

7. NAV Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek beszedési számla 10032000-06056236 Adónemkód: 125

8. NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő

késedelmi pótlék bevételi számla 10032000-01076985 Adónemkód: 138

9. NAV Munkaadói járulék beszedési számla 10032000-06056009 Adónemkód: 144

10. NAV Munkavállalói járulék beszedési számla 10032000-06056016 Adónemkód: 145

11. NAV Játékadó bevételi számla 10032000-01076992 Adónemkód: 146

12. NAV Munkáltatói táppénz hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056243 Adónemkód: 149

13. NAV Egészségügyi hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056212 Adónemkód: 152

14. NAV Nemzeti kulturális járulék bevételi számla 10032000-06056047 Adónemkód: 172

15. NAV Szakképzési hozzájárulás beszedési számla 10032000-06056061 Adónemkód: 182

16. NAV Innovációs járulék beszedési számla 10032000-06056322 Adónemkód: 184

17. NAV Vállalkozói járulék beszedési számla 10032000-06056339 185

18. NAV START-kártya kedvezményes járulékbefizetések beszedési számla 10032000-06056346 Adónemkód: 186

19. NAV Korkedvezmény-biztosítási járulék beszedési számla 10032000-06056432 Adónemkód: 187

20. NAV Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék beszedési számla 10032000-06057749 Adónemkód: 188

21. NAV Kifizetőt terhelő ekho beszedési számla 10032000-06056360 Adónemkód: 190

22. NAV Magánszemélyt terhelő ekho beszedési számla 10032000-06056377 Adónemkód: 191

23. NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 11,1 %-os ekho beszedési számla 10032000-06056384 Adónemkód: 192

24. NAV Nyugdíjas vagy járulékfizetési felsőhatár túllépés esetén fizetendő ekho beszedési számla 10032000-06056391 Adónemkód: 193

25. NAV Ekho különadó beszedési számla 10032000-06056401 Adónemkód: 194

26. NAV Magánnyugdíjpénztári tagtól levont 15 %-os ekho beszedési számla 10032000-06057660 Adónemkód: 195

27. NAV EGT államban biztosított személytől levont ekho beszedési számla

10032000-06056425 197

28. NAV Magánszemélyek különadója bevételi számla 10032000-01076105 198

29. NAV Társas vállalkozások különadója bevételi számla 10032000-01076112 Adónemkód: 199

30. NAV Hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadója bevételi számla 10032000-01076071 Adónemkód: 201

31. NAV Hitelintézeti járadék bevételi számla 10032000-01076136 Adónemkód: 202

32. NAV Befektetési adóhitel visszafizetése bevételi számla 10032000-01076057 Adónemkód: 203

33. NAV Önkéntesen feltárt adókülönbözet bevételi számla 10032000-01076095 Adónemkód: 210

34. NAV Egyéb kötelezettségek bevételi számla 10032000-01076277 Adónemkód: 211

35. NAV Átlagadó bevételi számla 10032000-01070037 Adónemkód: 214

36. NAV Adóztatási tevékenységgel összefüggő bírság, mulasztási bírság és önellenőrzéssel kapcsolatos

befizetések bevételi számla /Megjegyzés: a 215-ös

csoportos adónem, ezen belül:

- önellenőrzési pótlék 215

- bírság 224

- mulasztási bírság 226/

10032000-01076301 215

37. NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számla 10032000-01076064 Adónemkód: 221

38. NAV Gépjármű vagyonszerzési illeték beszedési számla 10032000-06057684 Adónemkód: 222

39. NAV TV-készülék üzemben tartási díj beszedési számla 10032000-06056418 Adónemkód: 227

40. NAV Energiaellátók jövedelemadója bevételi számla 10032000-01076150 Adónemkód: 232

41. NAV 2010. évtől érvényes gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla 10032000-06057794 Adónemkód: 234

42. NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tagsággal nem rendelkező munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla 10032000-06057763 Adónemkód: 239

43. NAV Cégautóadó bevételi számla 10032000-01076167 Adónemkód: 241

44. NAV Gyógyszerforgalmazók gyógyszertárban forgalmazott, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla 10032000-06057608 Adónemkód: 243

45. NAV Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszertárak részére értékesített, közfinanszírozott gyógyszerek utáni befizetései beszedési számla

10032000-06057615 Adónemkód: 244

46. NAV Gyógyszertár szolidaritási díj beszedési számla 10032000-06057622 Adónemkód: 245

47. NAV Gyógyszer ismertetés utáni befizetések beszedési számla 10032000-06057639 Adónemkód: 246

48. NAV Gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések beszedési számla 10032000-06057646 Adónemkód: 247

49. NAV Gyógyszertámogatás-többlet sávos kockázatviseléséből eredő befizetések beszedési számla 10032000-06057653 Adónemkód: 248

50. NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő magánnyugdíjpénztári tag munkavállalót érintő közteher befizetések beszedési számla 10032000-06057770 Adónemkód: Adónemkód: 249

51. NAV TV-készülék üzemben tartási pótdíj beszedési számla 10032000-06056449 Adónemkód: 253

52. NAV Jogosulatlanul igénybevett lakásépítési kedvezmény és pótléka bevételi számla 10032000-01070020 Adónemkód: 301

53. NAV Külföldi vállalkozásnál biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban foglalkoztatott utáni járulék befizetések beszedési számla 10032000-06056456 Adónemkód: 303

54. NAV Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmeinek különadója bevételi számla

10032000-01076222 Adónemkód: 305

55. NAV Hitelintézetek 2011-ben kezdődő üzleti- vagy adóévére vonatkozó különadója bevételi számla 10032000-01076284 Adónemkód: 315

56. NAV Pénzügyi szervezetek különadója bevételi számla 10032000-01076239 Adónemkód: 316

57. NAV Környezetterhelési díj bevételi számla 10032000-01076040 Adónemkód: 339

58. NAV Bolti kiskereskedelmi tevékenység különadója bevételi számla 10032000-01076246 Adónemkód: 342

59. NAV Távközlési tevékenység különadója bevételi számla 10032000-01076253 Adónemkód: 343

60. NAV Energiaellátó vállalkozási tevékenységének különadója bevételi számla 10032000-01076260 Adónemkód: 344

1.b) Magánnyugdíjpéntári tagdíj, önellenőrzési pótlék és késedelmi pótlék számlák, adónemek

Sorszám

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla

száma

Adónemkód

61. NAV Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla 10032000-06056504 Adónemkód: 261

62. NAV Allianz Hungária Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla 10032000-06056511 Adónemkód: 262

63. NAV Aranykor Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056528 Adónemkód: 263

64. NAV Budapest Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056542 Adónemkód: 265

65. NAV AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056559 Adónemkód: 266

66. NAV Dimenzió Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056566 Adónemkód: 267

67. NAV Életút Első Országos Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056573 Adónemkód: 268

68. NAV Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056580 Adónemkód: 269

69. NAV Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056597 Adónemkód: 270

70. NAV Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056607 Adónemkód: 271

71. NAV ING Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056614 Adónemkód: 272

5

72. NAV MKB Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla 10032000-06056621 Adónemkód: 273

73. NAV OTP Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056638 Adónemkód: 274

74. NAV Postás Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056645 Adónemkód: 275

75. NAV Premium Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056652 Adónemkód: 276

76. NAV Quaestor Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056669 Adónemkód: 277

77. NAV Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056676 Adónemkód: 278

78. NAV VIT Nyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla 10032000-06056683 Adónemkód: 279

79. NAV Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár tagdíj beszedési számla

10032000-06056724 Adónemkód: 282

80. NAV Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057103 Adónemkód: 461

81. NAV Allianz Hungária Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057110 Adónemkód: 462

82. NAV Aranykor Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057127 Adónemkód: 463

83. NAV Budapest Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057141 Adónemkód: 465

84. NAV AXA Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057158 Adónemkód: 466

85. NAV Dimenzió Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057165 Adónemkód: 467

86. NAV Életút Első Országos Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057172 Adónemkód: 468

87. NAV Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057189 Adónemkód: 469

88. NAV Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057196 Adónemkód: 470

89. NAV Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057206 Adónemkód: 471

90. NAV ING Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057213 Adónemkód: 472

91. NAV MKB Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057220 Adónemkód: 473

92. NAV OTP Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057237 Adónemkód: 474

93. NAV Postás Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057244 Adónemkód: 475

94. NAV Premium Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057251 Adónemkód: 476

95. NAV Quaestor Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057268 Adónemkód: 477

96. NAV Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057275 Adónemkód: 478

97. NAV VIT Nyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057282 Adónemkód: 479

98. NAV Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önellenőrzési pótlék beszedési számla

10032000-06057309 Adónemkód: 482

99. NAV Aegon Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056803 Adónemkód: 561

100. NAV Allianz Hungária Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056810 Adónemkód: 562

101. NAV Aranykor Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056827 Adónemkód: 563

102. NAV Budapest Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056841 Adónemkód: 565

103. NAV AXA Önkéntes és Magánnyugdíj-pénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056858 Adónemkód: 566

104. NAV Dimenzió Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056865 Adónemkód: 567

105. NAV Életút Első Országos Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056872 Adónemkód: 568

106. NAV Erste Bank Országos Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056889 Adónemkód: Adónemkód: 569

107. NAV Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056896 Adónemkód: 570

108. NAV Honvéd Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056906 Adónemkód: 571

109. NAV ING Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla 10032000-06056913 Adónemkód: 572

110. NAV MKB Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056920 Adónemkód: 573

111. NAV OTP Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056937 Adónemkód: 574

112. NAV Postás Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056944 Adónemkód: 575

113. NAV Premium Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056951 Adónemkód: 576

114. NAV Quaestor Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056968 Adónemkód: 577

115. NAV Vasutas Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056975 Adónemkód: 578

116. NAV VIT Nyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06056982 Adónemkód: 579

117. NAV Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár késedelmi pótlék beszedési számla

10032000-06057000 Adónemkód: 582


1.c) Illeték számlák, adónemek

118. NAV Fővárosi illetékek beszedési számla 10032000-06057402 Adónemkód: 501

119. NAV Baranya Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057419 Adónemkód: 502

120. NAV Bács-Kiskun Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057426 Adónemkód: 503

121. NAV Békés Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057433 Adónemkód: 504

122. NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057440 Adónemkód: 505

123. NAV Csongrád Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057457 Adónemkód: 506

124. NAV Fejér Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057464 Adónemkód: 507

125. NAV Győr-Moson-Sopron Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057471 Adónemkód: 508

126. NAV Hajdú-Bihar Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057488 Adónemkód: 509

127. NAV Heves Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057495 Adónemkód: 510

128. NAV Komárom-Esztergom Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057512 Adónemkód: 511

129. NAV Nógrád Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057529 Adónemkód: 512

130. NAV Pest Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057536 Adónemkód: 513

131. NAV Somogy Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057543 Adónemkód: 514

132. NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057550 Adónemkód: 515

133. NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057505 Adónemkód: 516

134. NAV Tolna Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057567 Adónemkód: 517

135. NAV Vas Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057574 Adónemkód: 518

136. NAV Veszprém Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057581 Adónemkód: 519

137. NAV Zala Megyei illetékek beszedési számla 10032000-06057598 Adónemkód: 520

 

2. Támogatás jellegű számlák, adónemek:

1. NAV Fogyasztói árkiegészítés folyósítási számla 10032000-01905070 Adónemkód: 151

2. NAV Állami kezességbeváltás folyósítási számla 10032000-01907003 Adónemkód: 168

3. NAV Agrárgazdasági kezességbeváltás lebonyolítási számla 10032000-01907010 Adónemkód: 169

4. NAV Közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számla 10032000-01850736 Adónemkód: 347

5. NAV Egyedi támogatás folyósítási számla 10032000-01905049 Adónemkód: 352

6. NAV Járulékkedvezmény visszatérítés lebonyolítási számla 10032000-01850578 Adónemkód: 354

7. NAV Egyéb vállalati támogatás folyósítási számla 10032000-01905135 Adónemkód: 356

8. NAV 2010. évtől érvényes közforgalmú gyógyszertárat működtető vállalkozások működési célú támogatása lebonyolítási számla 10032000-01850743 Adónemkód: 358

9. NAV Normatív támogatás folyósítási számla 10032000-01905410 Adónemkód: 369

10. NAV Agrártermelési támogatás lebonyolítási számla 10032000-01905609 Adónemkód: 393

11. NAV Agrárfinanszírozás támogatása lebonyolítási számla 10032000-01905616 Adónemkód: 394

12. NAV Új mezőgazdasági gépvásárláshoz, lízinghez nyújtott támogatás lebonyolítási számla 10032000-01856127 Adónemkód: 396


3. Folyószámlán nem megjelenő számlák, adónemek

1. NAV Önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási befizetése bevételi számla 10032000-01079050 Adónemkód: 173

2. NAV Szokásos piaci ár megállapítás díja bevételi számla 10032000-01076143 Adónemkód: 206

3. NAV Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi számla 10032000-01076129 Adónemkód: 230

4. NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számla 10032000-01076215 Adónemkód: 302