2012 január 23. (hétfő) 10:53   
Útlevél ára 2015: útlevél igénylés és készítés 2012 okmányirodában
Belföld

Útlevél ára 2015: útlevél igénylés és készítés 2015 okmányirodában. Az útlevél 2015. január 1.-től soron kívüli, sűrgősségi és azonnali eljárással 19.000.-Ft, 29.000.-Ft, illetve 39.000.-Ft-ba fog kerülni. Kormányzati közlés szerint a fenti összegeket kétféleképpen lehet majd fizetni. Az útlevél 2015 pótdíját a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala pénztárába kell megtenni, átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett keretszámlára kell jóváírni, készpénzes fizetéssel pedig az eljárás megkezdése előtt kell leróni az útlevél árát 2015-ben.

Magánútlevél készítéséhez nagykorú kérelmező személy esetén a kérelem elindításakor érvényes lakcímkártya és személyi igazolvány, vagy ezt helyettesítő útlevél, kártya formátumú jogosítvány szükséges. Ha ezekkel az okmányokkal nem rendelkezünk, abban az esetben születési-, házassági anyakönyvi kivonatot kell bemutatni. Külföldön élő magyar kérelmezőktől a magyar állampolgárságot igazoló iratot kérik becsatolni. Szükséges leadni az előző lejárt, vagy le nem járt útlevelet, amennyiben elveszett, vagy megrongálódott az előző okmány, akkor az erről szóló igazolást. Az okmány elkészítésének feltétele a vonatkozó illeték befizetéséről szóló csekk beadása.

Az útlevél készítés ára 2015. évben alapesetben 6 éves alatti és 6-18 év közötti gyermek esetében 2500 forint, 18-70 év közötti személyeknek az érvényességi idő függvényében: 5 évre szóló útlevél esetében 7500 forint, a 10 évre szóló pedig 14000 forintba kerül. 70 év felettiek 2500 forint illeték fejében készíttethetnek útlevelet. A 6 év alatti gyermekeknek 3 évente, a 6-18 év közöttieknek 5 évente kell megújíttatni. 70 év felett az útlevél érvényességi ideje 10 év. Első- és második magánútlevél azonnali kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja 39000 forint, mely összeget az alapeljárási illeték összegén felül kell megfizetni. Szintén ekkora pótdíj összeg fizetendő elveszett, megrongálódott útlevél esetében is, ha sürgősségi eljárásban kérjük annak elkészítését. Ebben az esetben az okmány 24 óra alatt elkészül,

A második magánjellegű útlevélkészítés ára 2015. januártól az alapilleték kétszerese abban az esetben, ha az okmány elveszett, megrongálódás miatt használhatatlanná vált, vagy esetleg megsemmisült. A második magánútlevél sürgősségi eljárásban kért kiadásának igazgatási szolgáltatási pótdíja 29000 forint és ilyenkor is ezt a díjat a magánútlevél alapeljárási illetékén, illetve a második magánútlevél esetén az alapeljárási illeték kétszeresén felül kell megfizetni. Soron kívüli eljárásban a második útlevél elkészítésének ideje 3 nap. Csere esetén, a magánútlevél és második magánútlevél helyett kiállított új magánútlevél és második magánútlevél esetében, ha soron kívüli eljárásban kérjük elkészíttetni, ennek igazgatási szolgáltatási pótdíja 19000 forint, melyet szintén az alapilleték díja mellett kell pluszban kifizetni. A kiállítás időtartam 7 nap. Fontos tudni, hogy az útlevél azonnali kiállítását kizárólag a Központi Okmányirodában lehet kérelmezni (1133 Bp. Visegrádi u. 110-112.)